• Hoş geldiniz,

    Yeni bir iş ağı olan Endüstri Forum’a ÜCRETSİZ üye olarak değerli paylaşımlarınızı buradan da yaparsanız, akışta kaybolmaz ve sürekli okunur.

    Ücretsiz üye olmak için tıklayın...

Elektrik Sinyallerini Anlamlandırma

NETES MÜHENDİSLİK

Tanınmış üye
Elektrik gücünü mekanik güce çeviren cihazlar, yani pompalar, kompresörler, motorlar, konveyörler, robotlar vb. endüstri dünyasını ayakta tutarlar. Bu elektromekanik cihazlara kumanda eden voltaj sinyalleri kritik ancak görünmeyen bir güç oluşturur. Peki bu görünmeyen gücü nasıl yakalayıp görünür yapabilirsiniz?

Osiloskoplar (veya skoplar) voltaj sinyallerini test eder ve dalga biçimi (zaman içindeki voltaj değişikliklerinin görsel temsili) olarak görüntüler. Sinyaller, sinyalin nasıl değiştiğini gösteren bir grafiğe çizilir. Dikey (Y) eksen voltaj ölçümünü, yatay (X) eksen süreyi temsil eder.
09122021foto1%281%29.jpg

Günümüz osiloskoplarının çoğu dijitaldir; bu da daha ayrıntılı doğru sinyal ölçümleri ve hızlı hesaplamalar, veri depolama özellikleri ve otomatik analizler sağlar. Fluke ScopeMeter® Test Araçları gibi portatif dijital osiloskoplar, tezgah üstü modellere göre çeşitli avantajlar sağlar: Bunlar pille çalışır, elektrik yalıtımlı yüzer girdileri kullanır ve aynı zamanda osiloskop kullanımını daha kolay ve farklı çalışanlar için daha erişilebilir hale getiren tümleşik özelliklerin avantajını sunarlar.
En yeni nesil ScopeMeter® Portatif Osiloskoplar sahada hızlı ve kolay bir şekilde kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve meslektaşlardan veya diğer uzmanlardan tavsiyeler almak ya da verileri ilave analizler için buluta kaydetmek üzere okumaları gerçek zamanlı olarak bir akıllı telefon üzerinden paylaşabilirler. Bu tasarımlar aynı zamanda, CAT III 1000 V ve CAT IV 600 V ortamlarında, yüksek enerjili uygulamalarda elektrikli aygıtların güvenlik sorun giderme işlemlerinde çok önemli bir ihtiyaç olan güvenlik sertifikalı ölçümleri mümkün kılar.
Multimetre ve osiloskop karşılaştırması
Bir osiloskop ile DMM (Dijital Multimetre) arasındaki fark en basit şekilde "resimler ve rakamların karşılaştırması" olarak belirtilebilir. DMM, farklı sinyallerin hassas ölçümlerini yapan; bir sinyalin voltajı, akımı veya frekansı için sekiz haneli çözünürlüğe kadar okumalara izin veren bir araçtır. Öte yandan, sinyal kuvvetini, dalga biçimini veya sinyalin anlık değerini ortaya çıkarmak üzere dalga biçimlerini görsel olarak tanımlayamaz ve sistemin işleyişini engelleyebilecek geçici veya harmonik bir sinyali açığa çıkaramaz.
Bir osiloskop, sayısal DMM okumalarına çok sayıda bilgi ekler. Bir dalganın sayısal değerlerini anlık olarak gösterirken, aynı zamanda amplitüd (gerilim) ve frekans da dahil dalganın biçimini de açığa çıkarır. çıkarır.


Osiloskoptaki grafik önemli bilgileri açıklayabilir:
  • Sinyalde parazit veya parazit değişikliklerinin olup olmadığı
  • Bir osilasyon sinyalinin hesaplanan frekansı ve frekans değişiklikleri
  • Sinyal anormallikleri
  • Amaçlandığı gibi çalıştığında voltaj ve akım sinyalleri
Grafik1%281%29.JPG
Bu tür görsel bilgilerle, sistem için tehdit oluşturan bir geçici sinyal görüntülenebilir, ölçülebilir ve yalıtılabilir.
Hem kantitatif hem kalitatif ölçümler almak istiyorsanız bir osiloskop kullanın.
Voltaj, akım, direnç ve diğer elektriksel parametrelerin yüksek hassasiyetli kontrollerini gerçekleştirmek için bir DMM kullanın.
ScopeMeter® Portatif Osiloskop işlevleri
Örnekleme

Örnekleme, bir giriş sinyalinin bir bölümünü, depolama, işleme ve görüntüleme amaçlarıyla belirli sayıda farklı elektriksel değere dönüştürme sürecidir.Her bir örnekleme noktasının büyüklüğü, sinyalin örneklendiği andaki giriş sinyalinin amplitüdüne eşittir.
Giriş dalga biçimi, ekranda bir dizi nokta olarak görüntülenir. Noktalar arasındaki mesafe büyükse ve bunları dalga biçimi olarak yorumlamak güçse, interpolasyon adı verilen, çizgiler veya vektörlerle noktaları birleştiren bir işlem kullanılarak noktalar birbirine bağlanabilir.
Tetikleme
Tetikleme denetimleri, tekrarlayan bir dalga biçimini stabilize etmenizi ve görüntülemenizi sağlar.Kenar tetikleme, en yaygın tetikleme biçimidir. Bu modda, tetikleme seviyesi ve eğim denetimleri temel tetikleme noktası tanımını sağlar. Eğim denetimi, tetikleme noktasının bir sinyalin yükselen kenarında mı alçalan kenarında mı olduğunu belirlerken, seviye denetimi tetikleme noktasının kenarın neresinde olduğunu belirler.
Atım dizisi gibi karmaşık sinyallerle çalışırken, atım genişliği tetiklemesi gerekli olabilir. Bu teknikle, hem tetikleme seviyesi ayarı hem de sinyalin sonraki alçalan kenarı belirli bir zaman süresi içinde gerçekleşmelidir. Bu iki şart yerine getirildiğinde, osiloskop tetiklenir.
Diğer bir teknik ise tek atışlı tetiklemedir. Burada osiloskop, sadece giriş sinyali belirlenen tetikleme koşullarını yerine getirdiğinde bir izi gösterir.
Tetikleme koşulları yerine getirildikten sonra, osiloskop görüntüyü alır ve ekranı günceller, ardından izi tutmak için ekranı dondurur.
Bir sinyali ekrana alma
Bir osiloskopta bilinmeyen bir dalga biçiminin yakalanması ve analizi rutin olarak yapılabilir veya karanlıkta çekim yapmak gibi görünebilir. Çoğu durumda osiloskopu ayarlamak için metodik bir yaklaşım izlendiğinde stabil bir dalga biçimi yakalanır veya bu yaklaşım, dalga biçimini yakalayabilmeniz için skop denetimlerinin nasıl ayarlanacağını belirlemenize yardım eder.
Bir sinyalin osiloskopta düzgün şekilde görüntülenmesini sağlamanın geleneksel yöntemi, optimum bir ayar noktası elde etmek için (genellikle doğru değişkenleri bilmeksizin) üç kilit parametreyi elle ayarlamaktır.

Dikey hassasiyet : Dikey amplitüd yaklaşık üç ila altı bölüme yayılacak şekilde dikey hassasiyeti ayarlar.

GRAF__K2.JPG
09122021FOTO2.JPG


  • Yatay zamanlama. Bölüm başına yatay süreyi ayarlar; böylece ekran genişliği boyunca üç ila dört dalga biçimi periyodu olur.
  • Tetikleme konumu. Tetikleme konumunu bir dikey amplitüd konumuna ayarlar. Sinyal özelliklerine bağlı olarak, bu işlem sabit bir ekranla sonuçlanabilir veya sonuçlanmayabilir.
GRAF__K4.JPG
GRAF__K3%283%29.JPG


Düzgün şekilde ayarlandığında, bu üç parametre simetrik bir "iz" (dalga biçiminin görsel tanımını oluşturmak için sinyal örneklerini birbirine bağlayan çizgi) gösterir. Dalga biçimleri, sıfır ekseni noktasında ideal olarak pozitif ve negatif arasında yansıtma yapan en yaygın sine dalgasından veya elektronik atımların tipik tek yönlü kare dalgasından ve hatta köpekbalığı dişi formundan sınırsız biçimde farklılık gösterebilir.
Manuel kurulum yöntemi genellikle, dalga biçimini analiz edebilmek için okunabilir yapmak üzere ayarları yoğun bir biçimde düzenlemeyi gerektirir.

Otomasyon kurulumu

Buna karşın, Fluke ScopeMeter® Portatif Osiloskoplar, sinyalin net bir resmini görebilmek için analog dalga biçimini sayısallaştırma sürecini otomatik hale getiren Connect-and- View™ adı verilen bir teknoloji içerir. Connect-and-View teknolojisi dikey ve yatay zamanlamayı ve tetikleme konumunu sizin için ayarlar; bilinmeyen karmaşık sinyalleri göstermek için uzaktan çalıştırmayı mümkün kılar.

Bu işlev ekranı hemen tüm dalga biçimlerinde optimize ve stabilize eder. Sinyal değişirse, kurulum bu değişiklikleri izler. AUTO düğmesine bastığınızda, Connect-And-View teknolojisini etkinleştirirsiniz. Bu noktada
1) ekranın dikey çizgisinde yer alan,
2) bir dalga biçiminin en az üç periyodunu gösteren ve
3) dalga biçiminin genel özelliklerini tanımanıza olanak tanıyacak kadar stabil bir iz görürsünüz. Daha sonra ince ayar yapmaya başlayabilirsiniz.

Dalga biçimlerini anlama ve okuma
Karşılaşılan elektrik dalga biçimlerinin büyük bir kısmı periyodik ve tekrarlayıcıdır ve bilinen bir şekle uyarlar.Ancak gözünüzü farklı boyutlara bakmak için eğitmek amacıyla dikkate almanız gereken çeşitli dalga özellikleri mevcuttur.
Bazı Fluke ScopeMeter® Test Araçları, dalga biçimi analizine yardımcı olmak için IntellaSet™ adı verilen, tescilli bir tümleşik algoritma sunarlar. Dalga biçimi ekranda gösterildikten sonra, eğer başlatılmış ise, yeni IntellaSet™ teknolojisi sinyali ve ilgili dalga biçimini bilinen dalga biçimlerinden oluşan bir veritabanıyla karşılaştırarak değerlendirir.Daha sonra ScopeMeter® Test Aracı, potansiyel ilgi alanlarının belirlenebilmesi için bilinmeyen sinyali karakterize etmek üzere akıllı bir şekilde kritik ölçümler önerir. Örneğin, ölçülen dalga biçimi bir hat gerilimi sinyali olduğunda, V ac + dc ve Hz okuma değerleri otomatik olarak görüntülenir.Akıllı programlar dalga biçimlerini dikkatle incelemek için gereken süreyi en aza indirmeye yardımcı olurken, osiloskop kullanırken nelere dikkat edileceğini bilmek önemlidir.
Konunun Devamı İçin Tıklayınız: https://www.netes.com.tr/blog/elektrik-sinyallerini-anlamlandirma
 
Top