• Hoş geldiniz,

    Yeni bir iş ağı olan Endüstri Forum’a ÜCRETSİZ üye olarak değerli paylaşımlarınızı buradan da yaparsanız, akışta kaybolmaz ve sürekli okunur.

    Ücretsiz üye olmak için tıklayın...

Metroloji Kuyuları Kullanılarak Sıcaklık Anahtarlarının Test Edilmesi

NETES MÜHENDİSLİK

Tanınmış üye
Elektrik güç sistemi için dağıtım ağı olan elektrik güç trafo merkezleri, enerji santrallerinden tüketicilere iletilen voltajların kademelendirilmesinden ve yönlendirilmesinden sorumludur. Bir trafo merkezinin sürekli bakımı, birçok bileşenin eskimesi ve bunların değiştirilmesinin zor ve pahalı olması nedeniyle hayati önem taşır. Bir güç bileşeninin kaybı, binlerce müşteri için elektrik kesintilerine neden olabilir ve yüz binlerce dolara mal olabilir. Bu bileşenlerin uygun şekilde bakımını yapmak için sistem operatörlerinin, her bir trafo merkezinde kurulu olan kontrol ve izleme sistemlerinin tutarlı ve otomatik testine ihtiyacı vardır.
Transformatörler genellikle bir güç dağıtım trafo merkezindeki en büyük cihazlardır. Birkaç ton ağırlığında ve büyük birer yatırımdırlar. Bu transformatörlerin çalışma verimliliği ve güvenliği, çoğunlukla soğutma sisteminin yeterliliğine bağlıdır ve bununla birlikte bu tarz soğutma sistemlerinin yüklenmesiyle oluşabilecek operasyonel ağırlıklarda mevcuttur. Milyonlarca dolarlık bir transformatörün aşırı ısınması, ömrünü kısaltarak, bakım bütçesinin gereksiz harcanmasına sebep olur.
Isı transfer akışkanından daha fazla ısı almak için bir yardımcı ısı eşanjörünün eklenmesi, transformatörün ömrünü ve kapasitesini uzatmanın uygun maliyetli bir yöntemidir. Tüm ısı eşanjörlerinde, eşanjörü kontrol eden basit ama güvenilir bir izleme sistemi bulunur. Çoğu zaman bu kontrol sistemi mekanik bir termostatik anahtar kullanır. Bu cihazlar, mekanik olarak güvenilir olmakla birlikte, önemli ölçüde kaymaya sahip olabilir ve test edilmeden bırakılırsa, trafonun hızla yaşlanmasına veya daha da kötüsü, fazla kullanım koşullarında arızaya neden olabilir. Tedbirli bakım prosedürleri, ısı eşanjörünü kontrol eden sıcaklık anahtarının periyodik testlerini gerektirir.
Temel Anahtar İşlemi
Sıcaklık anahtarı, sıcaklığı algılayan ve sıcaklık değerine bağlı olarak kontak kapatmayı etkinleştiren bir cihazdır. Anahtarın devreye girdiği sıcaklığa ayar noktası denir ve test sırasında doğrulanması gereken önemli bir değerdir. Ölü bant olarak adlandırılan diğer bir kritik değer, çıkışın ayar noktası değeri civarında ne zaman aktif veya pasif olduğunu belirler (bkz. Şekil 1). Doğru ve güvenli çalışma için ölü bant değerinin test edilmesi ve belirlenmesi zorunludur.

figure1.jPG
figure1.jPG

(Yukarıda ) Şekil1: Bir sıcaklık anahtarındaki sıcaklık değişimleriyle kapanıp açılırken ölü bandı gösteren şematik diyagram.

Otomatik Anahtar Testi Gerçekleştirmek İçin Metroloji Kuyuları Kullanma

9170 Serisi Metroloji Kuyuları
sıcaklık anahtarlarının testini otomatikleştirmek için yapılandırılabilen yerleşik rutinlere sahiptir. Dört ayrı test önceden yapılandırılabilir ve hızlı ve kolay geri çağırma için belleğe kaydedilebilir. Yerleşik rutinler sıfırlanır ve ayar noktası ve ölü bant değerlerinin gerçek ölçümlerini sağlar. Önce termostatik Switch'i Metroloji Kuyusunun ön tarafında bulunan DWF konektörlerine bağlayınız (bkz. Şekil 2) ve switch'i termik kuyuya takınız. Switch test menüsüne girmek için ok tuşlarının solunda yer alan menü butonuna basınız, ardından “PROG MENÜSÜ ”ne (F3), ardından “SWITCH MENÜSÜ”ne (F4) ve ardından “AYARLAR”a (F2) basın. SWITCH TEST SETUP menüsünde (bkz. Şekil 3), mevcut dört testin her biri kullanıcı tarafından yapılandırılabilir ve özelleştirilebilir. Aşağıda Switch Test Setup menüsündeki parametrelerin bir açıklaması bulunmaktadır.

Şekil2. Metroloji Kuyusu üzerindeki anahtar terminallerinin konumu. Şekil3. Anahtar Test Ayarları Menüsü
figure2.jpg figure3.jpgTEST
Bu parametre, kullanıcının önceden kayıtlı dört testten hangisinin yapılandırılacağını seçmesini sağlar.DÜŞÜK SICAKLIKMetroloji Kuyusunun ilk test döngüsünü başlatacağı ilk sıcaklıktır. LOW TEMP değeri, HIGH TEMP değerinden küçük olmalıdır.YÜKSEK SICAKLIKMetroloji Kuyusunun ilk test döngüsü sırasında soğumaya başlayacağı ilk sıcaklıktır. HIGH TEMP değeri, LOW TEMP değerinden büyük olmak zorundadır.YAKLAŞMABu parametre, anahtarın ayar noktasına yaklaştığında metroloji kuyusunun ısıtma veya soğutma hızını değiştirmek için kullanılan bir sıcaklık değeridir. Bu, anahtar sıcaklığının blok sıcaklığı ile termal dengeye gelebilmesi için metroloji kuyusunun hızını yavaşlatmak için kullanılır. Tipik olarak, kabul edilebilir bir yaklaşma sıcaklığı 3 °C ila 5 °C'dir.RAMPA HIZIRampa hızı, metroloji kuyusunun yaklaşma sıcaklığına ulaştığında ısıtma veya soğutma hızıdır. Bu parametre yararlıdır çünkü anahtar sıcaklığı ile blok sıcaklığı arasında bir gecikme süresi olacaktır.DÖNGÜLER
Bu parametre test sırasında gerçekleşen ısıtma ve soğutma sayısını belirler.
Çoklu döngüler, Metroloji Kuyusunun gerçek ayar noktası ve ölü bant değerlerini sıfırlamasına izin verir. İlk döngüler, yüksek ve düşük sıcaklık değerlerini yapılandırıldığı gibi kullanır. İlk döngüden sonra Metroloji Kuyusu, önceki döngüden alınan ölçümlere dayalı olarak yüksek ve düşük sıcaklık değerini sıfırlar.

Anahtar testi örneği

Aşağıdaki örnekteki sıcaklık anahtarının ayar noktası 35 °C'dir. Bu sıcaklığın üzerinde çıkış kontakları kapanır ve ısı eşanjörü açılır. Ölü bant en az 1 °C, ancak 3 °C'den fazla olmamalıdır. Bu örnek için Metroloji Kuyusuna programlanan parametreler aşağıdadır:

DÜŞÜK SICAKLIK: 28 °C

YÜKSEK SICAKLIK: 42 °C

YAKLAŞIM: 3 °C

ARTIŞ ORANI: 0.25 °C

DÖNGÜLER: 3

Düşük ve yüksek sıcaklık değerleri, gerçek beklenen ayar noktası çevresinde bir pencere sağlamak için seçilir. Bazı anahtarlar daha geniş bir pencere gerektirebilir. Seçilen pencere, enstrümana anahtarın nerede açılıp kapanacağını yaklaşık olarak değer verir. Pencere çok darsa, anahtarın özelliklerini belirlemeden önce anahtar testi iptal edilebilir.
figure4.JPG
figure4.JPG
Sağda Şekil4: Üç döngü testi yoluyla bir anahtar testinin ilerlemesi>>
Şekil4, bu testin nasıl ilerleyebileceğinin diyagramını göstermektedir. Metroloji Kuyusu, ayar noktası sıcaklığını yukarıdaki kurulumda HIGH TEMP parametresine ayarlayacak ve anahtar etkinleştirilip kapanana kadar kuyuyu sistem tarama hızında ısıtacaktır. Metroloji Kuyusu daha sonra ayar noktasını LOW TEMP parametresine değiştirecek ve anahtar sıfırlanıp açılana kadar sistem tarama hızını kullanarak soğutacaktır. Bu, ilk döngünün sonudur.İkinci döngü için Metroloji Kuyusu ayar noktasını birinci döngüde ölçülen anahtar aktivasyon sıcaklığına göre değiştirecek ve ısıtmaya başlayacaktır. Anahtar etkinleştirildiğinde Metroloji Kuyusu ayar noktasını ilk döngüde ölçülen anahtar sıfırlama sıcaklığına değiştirir ve soğutmaya başlar.Metroloji Kuyusu üçüncü döngüde ısındıkça yaklaşma sıcaklığına ulaşır (YÜKSEK ISI 3 eksi YAKLAŞIM parametresi) ve cihaz tarama hızını RAMP HIZI parametresine (bu örnekte 0,25°C/dak) değiştirir. Anahtar etkinleştirildiğinde cihaz, ayar noktasını ikinci döngüde ölçülen sıfırlama sıcaklığına ayarlar ve cihaz soğumaya başlar. Cihaz sıcaklığı yaklaşma sıcaklığına ulaştığında (LOW TEMP 3 artı yaklaşma parametresi) tarama hızını RAMP RATE parametresine değiştirir.Anahtar resetlendiğinde test tamamlanır ve kullanıcının kaydetmesi için SWITCH OPEN, SWITCH CLOSE ve SWITCH BAND değerleri görüntülenir.

Gerekli donanım
Uygulama, aşağıdaki tabloda listelenen Metroloji Kuyularından herhangi biri ile çalışacaktır.
TABLO1%281%29.JPG

TABLO1.JPG
 

Ekler

  • FOTO1.jpg
    FOTO1.jpg
    127,2 KB · Görüntülenme: 1
Son güncelleme:
Top