• Hoş geldiniz,

  Yeni bir iş ağı olan Endüstri Forum’a ÜCRETSİZ üye olarak değerli paylaşımlarınızı buradan da yaparsanız, akışta kaybolmaz ve sürekli okunur.

  Ücretsiz üye olmak için tıklayın...

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Nedir?

aksutep

Yeni Üye

Trafo İşletme Sorumluluğu Nedir​

Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri’nde can ve mal güvenliğinin sağlanması, ekonomik kayıpların önlenmesi için gerekli işletme hizmetlerinin yürütülmesini üstlenen yetkili kişilere Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu denir.


İşletme sorumlusu elektrik mühendisinin görev, yetki ve çalışma yöntemlerini düzenlemek amacı ile hazırlanmış “Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği”ne göre işletme sorumlusunun, işletme sahibinin ve Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO) yükümlülükleri vardır.
Yüksek gerilim işletme sorumluluğunu üstlenecek mühendislerin, E.M.O. tarafından verilen ‘’Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu’’ ve S.M.M. belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

Trafo İşletme Sorumluluğu Neden Yapılır​

 • 1 kV’un üzerindeki tesisler; doğru kurulmadığında ve doğru işletilmediğinde can ve mal güvenliği açısından büyük risk taşırlar. Bu nedenle; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), riski azaltmak ve tesis güvenliğini artırmak için bazı yasal düzenlemeler yapmışlardır.
 • 1 kV’un üstündeki yüksek gerilim tesislerinin işletme sorumluluğunu üstlenen elektrik mühendislerinin yetki ve yükümlülükleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca yürürlüğe konulan 30.11.2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’nde belirtilmiştir.
 • Bu yönetmelik, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği kanunun hükümlerine dayandırılarak yasal ve zorunlu hale getirilmiştir.
 • İşletme sorumluluğu, YG Tesisleri’nin kuruluş aşamasının tamamlanması sonrasında yürütülen geçici kabul çalışmaları ile başlayıp, tesislerin gerilim altında bulunduğu süre içinde uygulanır.

Trafo İşletme Sorumluluğu Zorunlu Mu​

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca 30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinin Kuvvetli Akım Tesislerinde Çalışmak başlıklı 60. maddesinde ;

Antalya Trafo İşletme Sorumluluğu Antalya Trafo Kontrolü | Antalya Trafo Bakımı EMO Antalya Trafo Sorumlusu

‘’Tüm yüksek gerilimli kuvvetli akım tesislerinde teknik konulardan sorumlu elektrik mühendisi olmalıdır.Bu mühendisin iş güvenliği ve iş emniyeti açısından sorumluluğu, tesiste uyulması gereken iş güvenliği yöntemlerini tespit etmek , emniyetli bir işletme için uyulması gerekli kuralları belirlemek ve gerekli araç gereçleri tespit ederek söz konusu kurallara uyulması yönünde denetlemeler yapmaktır ’’ demektedir.
Yüksek Gerilimli Elektrik Kuvvetli Akım tesislerine sahip özel trafolu tesislerin ,her yıl için işletme sorumluluğunu üstlenecek Elektrik Mühendisi ile yapacağı hizmet sözleşmesini Elektrik Dağıtım Kuruluşlarına ibraz etmesi gerektiği Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu( EPDK) tarafından hazırlanan Perakende Satış Sözleşmelerinde de belirtilmiştir.

Trafo İşletme Sorumluluğu Nasıl Yapılır​

Elektrik Mühendisleri Odası onaylı Yüksek Gerilim Trafo İşletme Sorumluluğu Sözleşmesi imzalanmasından sonra İşletme sorumlusu aşağıda belirtilen işlemleri gerçekleştirir.

Yüksek Geri̇li̇m İşletme Sorumluluğu Antalya Yüksek Geri̇li̇m İşletme Sorumluluğu

 • İşletme sorumlusu, görevi üstlenmesini takiben mevcut yüksek gerilim tesislerini denetler, tesislerin hali hazır durumda işletme yönünden kusur ve eksiklerinin bulunup bulunmadığını belirler ve durumu işletme sahibine rapor eder.
 • Belirlenen işletme personelinin eğitimini yaptırır ve herhangi bir yanlış manevraya meydan vermeyecek şekilde gerekli önlemleri alır.
 • Yüksek gerilim tesislerinin tek hat şemasını hazırlayarak yüksek gerilim hücrelerinin yer aldığı bölüme asılmasını sağlar.
 • Manevra yönergeleri hazırlayarak işletme personeline imza karşılığında verir.
 • İşletmelerde gereken manevralar, işletme sorumlusu tarafından yapılır ya da kendi gözetimi altında ve sorumluluğu kendisine ait olmak üzere yetkili bir işletme personeli tarafından yapılabilir.
 • İşletme sırasında ortaya çıkacak arıza açmalarında, açmanın değerlendirilerek gereken manevranın yapılması işletme sorumlusunun talimatıyla gerçekleştirilir.
 • İşletmeye ilişkin topraklama testlerini, işletmenin çalışma koşullarına ve Elektrik Tesisleri’nde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre düzenli aralıklarla veya gerektikçe yaptırılmasından sorumludur.

Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu Nedir​

Özel trafolu elektrik aboneleri manevra yapılması, trafolarda iş güvenliğinin sağlanması, trafoların bakımlarının yapılmasına aracılık eden gerekli eksikleri ve işletme için sıkıntılı olabilecek durumları belirleyen ve rapor halinde işletmeye sunan kişiye denir.

Trafolarda bir takım ölçüm ve bakımların yapılmasını sağlar bunlar;
 • Trafo topraklama ölçümü
 • Trafo koruma elemanlarının kontrolü
 • Trafo temizliklerinin yapılması
 • Silikajel kontrolü
 • Havalandırma kontrolü
Gibi gereken tüm kontrolleri yapar.
Trafo İşletme Sorumlusu enerji kesintisi esnasında işletme de hazır bulunur. Yanlış manevra yapılmasına mani olur. İşletme sorumlusunun tüm görevleri hizmet sözleşmesinde belirtilmiştir.

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Sözleşmesi

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Sözleşmesi içerisinde işveren, işletme sorumlusu arasında görev sorumluluklar ve sözleşme maddeleri yer almaktadır.

trafo işletme sorumluluğu zorunlumu emo trafo işletme sorumluluğu trafo işletme sorumluluğu teknik şartnamesi

işletme sorumlusu bu sözleşmenin imzalanması ile işverene ait olan YG tesislerinin (üçüncü şahıslarla ortak kullanılan YG
tesisleri hariç olmak üzere) her türlü işletme sorumluluğunu üstlenmiş olacaktır, işletme sorumlusu yasa karşısındaki
sorumluluk dışında, işveren adına TEDAŞ’a (veya görevli şirket) karşı da sorumlu ve bu konuda muhatap olma durumundadır.
İşletme sorumlusu, bu sözleşmenin imzalanmasını takiben, mevcut YG tesislerini denetleyerek, tesislerin hali hazır
durumda, işletme yönünden kusur ve eksiklerin bulunup bulunmadığını belirleyecek ve durumu işverene raporlayacaktır.
 
Son güncelleme:
Top